MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wykaz pracowników

 

PARTER

 

Pokój nr 1


Jolanta Wieczorek

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 45
 • jolanta.wieczorek@bobrowniki.pl

 

Hanka Mańka

 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych
 • Starszy inspektor
 • Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, sprawy obronne, informacje niejawne
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 35
 •  hanka.manka@bobrowniki.pl

  

Pokój nr 2


Łukasz Flak

 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Kierownik referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 74
 • lukasz.flak@bobrowniki.pl

Sabina Gębczyk

 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 36
 • sabina.gebczyk@bobrowniki.pl

 

Roman Jeleśniański

 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 47
 • roman.jelesnianski@bobrowniki.pl

Pokój nr 3

 

Paulina Skowrońska

 • Stanowisko ds. promocji i polityki senioralnej
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 25
 • paulina.skowronska@bobrowniki.pl  / promocja@bobrowniki.pl

 

Anna Grabowska

 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 57
 • anna.grabowska@bobrowniki.pl

 

Marlena Lesiak 

 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 • Pomoc administracyjna
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 57

 

  

Pokój nr 4

 

Tomasz Gajek

 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Kierownik referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 52
 • tomasz.gajek@bobrowniki.pl

 

Agnieszka Balwierz

 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 53
 • agnieszka.balwierz@bobrowniki.pl

 

Karolina Kłosińska

 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 56
 • karolina.klosinska@bobrowniki.pl

 

Pokój nr 5

 

Monika Lorczyk

 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 384 30 45
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 62
 • monika.lorczyk@bobrowniki.pl

 

Kamila Czapla - Kocot

 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Stanowisko ds. niskiej emisji
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 43
 • kamila.czapla@bobrowniki.pl

 

Pokój nr 6

 

Bartosz Makieła

 • Stanowisko ds. promocji i polityki senioralnej
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 37
 • makiela@gazeta.pl

  

 

I PIĘTRO

 

Pokój nr 11

 

Gabriela Krzemińska

 • Referat Inwestycji i Rozwoju
 • Zastępca kierownika referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 23
 • gabriela.krzeminska@bobrowniki.pl

 

Beata Niespor

 • Referat Inwestycji i Rozwoju
 • Starszy Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 23
 • beata.niespor@bobrowniki.pl
     

Ewa Kucharska - Cichoń

 • Referat Inwestycji i Rozwoju
 • Starszy specjalista
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 23

 

Pokój nr 12

 

Jacek Brzozowski

 • Referat Inwestycji i Rozwoju
 • Kierownik referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 22
 • jacek.brzozowski@bobrowniki.pl

  

Mariusz Pawełczyk

 • Referat Inwestycji i Rozwoju
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 38
 • mariusz.pawelczyk@bobrowniki.pl

  

Madgalena Gajdzik

 • Referat Inwestycji i Rozwoju
 • Podinspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 59
 • magdalena.gajdzik@bobrowniki.pl

  

Pokój nr 13

 

Urszula Derewecka

 • Referat Organizacyjny
 • Inspektor
 • Kancelaria Urzędu Gminy
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 40
 • urszula.derewecka@bobrowniki.pl

Ewa Słoczyńska

 • Referat Organizacyjny
 • Podinspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 50
 • ewa.sloczynska@bobrowniki.pl

 

Michalina Musiał

 • Pomoc administracyjna
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 40
 • michalina.musial@bobrowniki.pl

 

 

Pokój nr 14

 

Aleksandra Król - Skowron

 • Sekretarz Gminy
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 33
 • sekretarz@bobrowniki.pl

 

Pokój nr 15


Małgorzata Bednarek

 • Wójt Gminy
 • wojt@bobrowniki.pl

Julia Chwała

 • Sekretariat Wójta Gminy 
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 30
 • sekretariat@bobrowniki.pl

 

Pokój nr 17

 

Aleksandra Misiak

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Kierownik Referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 51
 • aleksandra.misiak@bobrowniki.pl

 

Weronika Matyja

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 31
 • weronika.matyja@bobrowniki.pl

  

Pokój nr 18 -  we wtorek i piątek interesantów nie przyjmuje się

  

Karolina Chmura

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 42
 • karolina.chmura@bobrowniki.pl

 

Anna Kłos

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 41
 • anna.klos@bobrowniki.pl

 

 

II PIĘTRO

 

Pokój nr 21

 

Edyta Lazar

 • Referat Planowania i Finansów
 • Inspektor
 • Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń, sporządzanie informacji PIT dla zatrudnionych, wydawanie zaświadczeń ZUS-Rp7, sporządzanie sprawozdań budżetowych
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 48
 • edyta.lazar@bobrowniki.pl

Ewa Tadra

 • Referat Planowania i Finansów
 • Podinspektor
 • Prowadzenie rachunkowości dochodów Gminy Bobrowniki, wystawianie faktur vat oraz not obciążeniowych, obsługa wadiów
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 48
 • ewa.tadra@bobrowniki.pl

 

Pokój nr 22

 

Joanna Wyderka

 • Referat Planowania i Finansów
 • Podinspektor
 • Prowadzenie rachunkowości dochodów Urzędu Gminy Bobrowniki, rozliczenia finansowe najemców oraz niepodatkowych opłat pobieranych na rzecz Gminyw
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 39
 • joanna.wyderka@@bobrowniki.pl

Joanna Małota

 • Stanowisko ds. księgowości
 • Inspektor
 • Prowadzenie rachunkowości wydatków Urzędu Gminy Bobrowniki, realizacja płatności faktur, obsługa rachunków lokat na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 39
 • joanna.malota@bobrowniki.pl

Pokój nr 23

 

Barbara Ferdyn

 • Skarbnik Gminy
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 26

Pokój nr 24

 

 Krzysztof Ślusarz

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Kierownik referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 54
 • krzysztof.slusarz@bobrowniki.pl

  

Mateusz Dyrgała

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Zastępca Kierownika Referatu
 • Księgowość wpływów: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (dot. osób prawnych), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od środków transportowych. Egzekucja zaległości podatkowych. Ulgi podatkowe. Zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzające stan zaległości w podatkach. Zwroty nadpłat.
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 55
 • mateusz.dyrgala@bobrowniki.pl

 

Magdalena Toth

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Inspektor
 • Księgowość wpływów: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (dot. osób fizycznych). Egzekucja zaległości podatkowych. Ulgi podatkowe. Zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzające stan zaległości w podatkach. Zaświadczenia o opłacaniu podatków. Zwroty nadpłat.
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 44
 • magdalena.toth@bobrowniki.pl

 

Ewelina Kozieł

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Inspektor
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 28
 • ewelina.koziel@bobrowniki.pl

 

Magdalena Zgajewska

 

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Młodszy Referent
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 34
 • magdalena.zgajewska@bobrowniki.pl

 

Anna Bąbik

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Podinspektor
 • Wymiar podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego dla miejscowości: Bobrowniki, Twardowice, Wymysłów. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym. 
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 34
 • anna.babik@bobrowniki.pl

  

Pokój nr 25

 

Jarosław Wołczyk

 • Pełnomocnik Wojta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych
 • Poniedziałek 9:00 - 11:00 
 • Środa 13:00 - 15:00 
 • Piątek 9:00 - 11:00 
 • gkrpa@bobrowniki.pl


Pokój nr 26

 

Robert Krawczyński

 • Informatyk
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 29

 

Pokój nr 27

 

Kamila Mitas

 • Referat Organizacyjny 
 • Kierownik referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 24
 • kamila.mitas@bobrowniki.pl

Angelika Fleszar

 • Referat Organizacyjny
 • Zastępca kierownika
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 24
 • angelika.fleszar@bobrowniki.pl

 
Pokój nr 28

 

 Aleksandra Kosińska

 • Referat Planowania i Finansów
 • Kierownik referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 49
 • aleksandra.kosinska@bobrowniki.pl


Monika Wojak

 • Referat Planowania i Finansów
 • Zastępca Kierownika referatu
 • Telefon 032 / 287-78-83 wewnętrzny 49
 • monika.wojak@bobrowniki.pl

 

 

Gmina Bobrowniki