MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Zasady zachowywania się na wypadek zagrożeń w okresie zimowym

ZALEGAJĄCY NA DACHACH ŚNIEG

 

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów, spowodowanym przez zalegający na dachach śnieg przypomina się o konieczności kontrolowania dachów obiektów,
w celu wyeliminowania mogącego wystąpić zagrożenia spowodowanego zalegającym śniegiem.

Przypomina się, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.290, 961, 1165, 1250) właściciel lub zarządca budynku obowiązany jest do utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz nie dopuszczać do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowej i sprawności technicznej. Zwraca się uwagę, że do obowiązków właścicieli i zarządców należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

 

WICHURA – wiatr wiejący z prędkością powyżej 75 km/godz. mogący powodować uszkodzenie
budynków, łamać i wyrywać drzewa.

 

  • Zaleca się mieszkańcom:

- zabezpieczenie luźnych przedmiotów znajdujących się na dachach, balkonach, parapetach okien,
gzymsach itp.;

- zabezpieczenie okien;

- zapewnienie szczególnej opieki dla dzieci w drodze do i ze szkoły;

- ograniczenie wychodzenia na zewnątrz budynków, jeżeli nie jest to konieczne - w szczególności
nie należy przebywać pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami,
balkonami, w pobliżu dźwigów itp.;

- ograniczenie podróży, w szczególności samochodami;

- zabezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz budynków inwentarskich.

 

ŚNIEŻYCE I ZAMIECIE:

 

  • Zaleca się mieszkańcom:

- słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych,

- w czasie opadów pozostań w domu,

- jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom 
kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce
przeznaczenia,

- zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na
zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków,

- oszczędzaj zapasy energii poprzez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe
wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach,

- jeśli używasz piecyków, zapewnij wentylację pomieszczeń,

- zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem.

Gmina Bobrowniki