UG Bobrowniki

Ważna informacja ws. BIG BAGÓW

Przypominamy, że w miesiącu grudniu 2023r. odbiór big bagów należy zgłosić maksymalnie do 18 grudnia do godz. 14:00, zaś zamówienie big baga składamy do 11 grudnia br. - przy czym powinny być oddane w roku bieżącym tj,. do 18 grudnia br.
Big bagi zgłoszone po tym terminie zostaną zaliczone na poczet roku 2024r., co jest jednoznaczne z brakiem możliwości zamówienia nowego worka w 2024r. 


Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki XLII/410/21 w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  (pochodzące z drobnych remontów domowych), odbierane są od właścicieli nieruchomości w ilości nie więcej niż 1 szt. Big Baga tj. 1000l/ na  rok na złożoną deklaracje śmieciową

Worek typu Big Bag winien być wystawiony przed posesją,  w miejscu umożliwiającym dojazd i odebranie worka przez samochód ciężarowy (hds) w terminie do miesiąca od dnia jego otrzymania

Odbiór napełnionego worka następuje wyłącznie sprzed posesji, na którą został wydany oraz na którą złożono deklarację odpadową.  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności