UG Bobrowniki

Wykaz podmiotów przyjmujących odpady z gospodarstw rolnych

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych – informacja zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

L.p. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy
1   Firma Handlowo - Usługowa "Szymon" Szymon Kożdoń  ul. Lechonia 25 m 3,
 42-229 Częstochowa
 folia po sianokiszonce, worki po nawozach   516 703 128
2   KON-WIT  ul. Częstochowska 7A,
 42-350 Koziegłowy
 opony powstające w gospodarce rolnej   696 023 333
3   Komart Sp. z o.o.  ul. Szybowa 44,
 44-194 Knurów
 folia, sznurek oraz opony powstające w gospodarce rolnej   32 235 11 83
4   Ekoplast - Produkt Sp. z o.o.  ul. Armii Krajowej 25
 44-330 Jastrzębie - Zdrój
 folia, sznurek oraz opony powstające w gospodarce rolnej   33 858 00 75