Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

 

Wójt Gminy Bobrowniki zachęca do skorzystania z dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu "Czyste Powietrze".

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Bobrowniki

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 564

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 496

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 379

Kwota wypłaconych dotacji (zł) - 5 108 010,56

W sprawie konsultacji oraz wypełnienia wniosku zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Kosobudzki

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

e-mail: lukasz.kosobudzki@bobrowniki.pl

tel. (32) 287 78 87 wew. 43

Ważne!!!

 

W przypadku chęci skorzystania z pomocy punktu konsultacyjno-informacyjnego przy składaniu wniosku lub rozliczania otrzymanego dofinansowania prosimy o kontakt i umówienie się na konkretny termin i godzinę.

 

 

 1. Cel i założenia programu "Czyste Powietrze”
 2. Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?
 3. Forma dofinansowania
 4. wysokość dofinansowania
 5. Na co nie można otrzymać dofinansowania?
 6. Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” ?
 7. Jak złożyć wniosek?
 8. Jakie dokumenty przygotować
 9. Przydatne linki i wzory dokumentów

 

 

1. Cel i założenia programu "Czyste Powietrze”
Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Realizacja programu przypada na lata 2018-2029. Termin naboru wniosków i podpisywania umów z beneficjentami upływa 31 grudnia 2027 r. Nabór prowadzony jest  w trybie ciągłym - to znaczy, że do 31 grudnia 2027 r. każdy może starać się o dofinansowanie.

 

2. Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?
 Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i bramy garażowe,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 2 - 10kW – TYLKO WRAZ Z WYMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA!!!
  audyt energetyczny.

fundusze można otrzymać na projekty zakończone (z wyłaczeniem dotacji z prefinansowaniem) w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Termin realizacji przedsięwzięcia:

 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

3. Forma Dofinansowania

 • Dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • Dotacja z prefinansowaniem, czyli z możliwością otrzymania do 50% wypłaty możliwej dotacji jeszcze przed rozpoczęciem remontu - (wniosek składany do WFOŚIGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach  tylko dla beneficjentów podstawowego poziomu dofinansowania), 

 

4. Wysokość dofinansowania

Jako kwalifikowane koszty uznaje się koszty netto przedsięwzięcia zgodnie z poniższymi załącznikami:

Przy podstawowym poziomie dofinansowania:

 Zał._2_do_Programu_Priorytetowego_Czyste_Powietrze_-_poziom_podstawowy 

Przy podwyższonym poziomie dofinanowania:

Zał._2a_do_Programu_Priorytetowego_Czyste_Powietrze_-_poziom_podwyższony 

Przy najwyższym poziomie dofinanowania:

Zał._2b_do_Programu_Priorytetowego_Czyste_Powietrze_-_poziom_najwyższy 

Przeprowadzenie Kompleksowej termomodernizacji

Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.

 

5. Na co nie można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowania nie udziela się na przedsięwzięcia:

 • realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych chyba, że źródło ogrzewania służy do celów mieszkaniowych,
 • w przypadku gdy, wnioskowana kwota dotacji jest niższa niź 3 tys. złotych. Warunek ten nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła, 
 • w przypadku sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego przed wypłatą dofinansowania,
 • jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności.
 • W przypadku gdy wniosek dot lokalu bądź budynku w którym wyodrębniono więcej niż 2 lokale mieszkalne.

 

6. Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” ?

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze" może złożyć osoba, która:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. jej dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego),
 3. miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza (dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania):
  1. 1 894 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  2. 2 651 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.
 4. jej przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza (dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania):
  1. 1 090 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  2. 1 526 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

 

7. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie z wykorzystaniem następujących kanałów:

 •  Poprzez serwis „gov.pl” – Wnioskodawca (Pełnomocnik) podpisuje wniosek swoim podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym
 • Bezpośrednio poprzez system GWD - Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i przesyła go automatycznie do WFOŚiGW

jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym po wypełnieniu wniosku w GWD należy zatwierdzić wniosek w systemie. Po zatwierdzeniu wniosku, należy nacisnąć przycisk Przygotuj do podpisu, który spowoduje zmianę statusu wniosku na Oczekuje na złożenie w Funduszu. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z podpisanymi załącznikami do WFOŚiGW.

 

8. Jakie dokumenty przygotować?

Dane konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 1. Dane wnioskodawcy – adres zamieszkania -adres korespondencyjny, pesel
  1. Jeżeli wnioskodawca jest w związku małżeńskim należy przygotować również dane osobowe współmałżonka
  2. Jeżeli wnioskodawca i współmałżonek mają wspólnotę małżeńską należy przygotować załącznik – oświadczenie współmałżonka wg. wzoru 
 2. Jeżeli wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku – należy przygotować załącznik- oświadczenie współwłaściciela wg. wzoru
 3. numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa, 
 4. rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 5. powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²),
 6. faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 7. ostatni formularz PIT,
 8. zaświadczenie wydane przez burmistrza miasta określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
 9. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego wymagane jest podanie liczby hektarów przeliczeniowych (informacja ta znajduje się w decyzji podatkowej),
 10. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest podanie powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności, 
 11. umowy z wykonawcą — jeśli wnioskuje się o dotację z prefinansowaniem – maksymalnie 3 umowy wg wzoru.

Dane konieczne do złożenia wniosku o rozliczenie:

 1. Dokumenty dot.uzyskanego dofinansowania - nr umowy dofinansowania nadany przez WFOŚiGW w Katowicach oraz zestawienie zadań (dokumenty te są przesyłane w odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie),
 2. Protokół odbioru prac wykonawcy wg. wzoru,
 3. Faktury VAT (jeżeli faktury nie posiadają adnotacji : zapłacono, zapłacono gotówka itp. należy przedstawić dowód zapłaty - przelew z banku lub tzw. KP - dowód wpłaty),
 4. Certyfikaty i dokumenty stanowiące o spełnieniu wymagań programowych (w przypadku kotłów na paliwo stałe np. pellet należy przedstawić certyfikat 5 klasy lub ekoprojektu (ang. ecodesign) - dot. nowego źródła ogrzewania,
 5. Etykietę energetyczną urządzenia - dot. nowego źródła ogrzewania
 6. Kartę produktu urządzenia - dot. nowego źródła ogrzewania
 7. karta przekazania odpadu - dowód zezłomowania starego pieca - należy zwrócić uwagę aby na dokumencie widniał adres, spod którego usunięto stare nieefektywne źródło ciepła. W przypadku braku takiej informacji należy dołaczyc własne oświadczenie potwierdzające tę informację.
 8. Opinia kominiarska sorządzona po wymianie źródła ciepła,
 9. oferta dot. okien i stolarki drzwiowej  - wystawiona na wnioskodawcę z podanym adresem inwestycji,
 10. Deklaracja właściwości użytkowych - dot. okien, stolarki drzwiowej oraz materiałów docieplenia (styropian itp. ),
 11. Wydruk z kalkulatora grubości docieplenia (w przypadku wykonania prac dociepleniowych systemem gospodarczym).

Przydatne linki i załączniki:

Wnioski nalezy składać za pośrednictwem portalu : https://gwd.nfosigw.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl - zapoznaj się z warunkami programu

Uwaga! poniższe dokumenty dot. wniosków złożonych po 03.01.2023 r. Dokumentacja dot. wcześniej wcześniejszych wniosków dostępna przez stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod poniższym linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl - należy wybrać "Portal Beneficjenta" - >   "program Czyste powietrze"  -> po lewej stronie  wybrać opcję ścieżka przez WFOŚiGW  i wybrać dotację  lub dotację z prefinansowaniem w zależności od rodzaju otrzymanego dofinansowania. Na wyświetlonej stronie pojawi się dokumentacja dot. wszystkich edycji programu do pobrania.

 


 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie doręczenia elektronicznie (e-mail)
Format: docx, 74.37 kB
Wzór pełnomocnictwa
Format: docx, 79.89 kB
Protokół odbioru prac wykonawcy
Format: docx, 146.4 kB
Oświadczenie o dokonaniu zapłaty
Format: docx, 68.55 kB
Wzór zaświadczenia OSD
Format: docx, 18.56 kB
Komunikat dotyczący nieuczciwych wykonawców
Format: docx, 11.52 kB
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.