Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk

Ścieżki rowerowe w Gminie Bobrowniki

Gmina Bobrowniki, kierując się troską o rozwój infrastruktury rowerowej, podejmuje zdecydowane kroki, w kierunku budowy i modernizacji ścieżek rowerowych.

3 listopada 2023 r. uchwalą nr 2309/461/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument o nazwie Regionalna Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych. Przyjęty dokument zastąpił obowiązujące Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej oraz wcześniejsze uchwały przyjmujące wytyczne i standardy budowy dróg rowerowych.

Dokument będzie podstawą do przyznania dofinansowania na rozwój regionalnych tras rowerowych ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (wykorzystanie środków do 2030 r.) oraz promowanie mobilności rowerowej w województwie.

Pracownicy gminy uczestniczyli w 2023 roku w majowej wizycie studyjnej w Czorsztynie, gdzie zdobyli cenne doświadczenia związane z infrastrukturą rowerową. Efektem jest wprowadzenie trasy nr 622 obejmującej Tarnowskie Góry (węzeł z trasami nr 603, nr 605 i nr 623) — Świerklaniec — Bobrowniki — Siewierz (węzeł z trasami nr 17 i nr 649), jako Regionalnej Trasy Rowerowej do Regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego (dalej RTR). Ten krok stanowi dodatkowy atut w staraniach o środki unijne, zwiększając atrakcyjność naszej gminy. RTR wraz z planem sieci regionalnych tras rowerowych określa ramy, zasady i sposoby prowadzenia polityki rowerowej w województwie śląskim w perspektywie do 2030 roku, w tym określa wytyczne i standardy budowy regionalnych tras rowerowych. „[...] Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Śląskiego po roku 2030 powinna zostać opracowana na podstawie ewaluacji wdrażania projektów wynikających z niniejszego dokumentu i powinna kontynuować wyznaczone w dokumencie cele i działania, w tym stworzenie spójnej sieci tras rowerowych o charakterze międzynarodowym, krajowym i regionalnym[…]”.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju, skupiając się na ekologii i bezpiecznym ruchu rowerzystów, aktualnie projektujemy nowe ścieżki rowerowe, z myślą o mieszkańcach oraz przyciągnięciu turystów. Chcemy stworzyć przyjazne warunki dla rowerzystów, promując zdrowy styl życia i rozwijając turystykę. Mamy nadzieję, że nasze inwestycje przyciągną mieszkańców gmin ościennych, zachęcając ich do odkrywania walorów Gminy Bobrowniki. Wierzymy, że rozwinięcie infrastruktury rowerowej wpłynie pozytywnie na naszą społeczność, tworząc miejsce, które inspiruje do aktywnego spędzania czasu i cieszenia się urokami przyrody.

Gmina Bobrowniki, świadoma priorytetów Unii Europejskiej związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem, konsekwentnie rozbudowuje swoją infrastrukturę rowerową zgodnie z określonymi standardami. Ruch na świeżym powietrzu, promowany przez utworzeni nowych ścieżek rowerowych, jest kluczowym elementem zdrowego stylu życia. Regularny ruch przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej, redukcji stresu i promowania ogólnego dobrego poczucia.

Pozyskiwanie środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, na projekty związane z ścieżkami rowerowymi stają się realnością dla Gminy Bobrowniki. Nasze starania opierają się na skrupulatnej dokumentacji inwentaryzacyjnej istniejących tras oraz aktualnie tworzonej koncepcji nowych ścieżek zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Współfinansowanie z funduszy europejskich stanowi szansę na realizację ambitnych planów rozbudowy ścieżek rowerowych, co podniesie atrakcyjność gminy dla mieszkańców i przyciągnie turystów. 

 


31.10.2023 r. Wójt Gminy Bobrowniki podpisała umowę na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla ścieżek rowerowych w Gminie Bobrowniki. Opracowanie w swoim zakresie zawiera:

a) inwentaryzację istniejących tras rowerowych tj.: inwentaryzację istniejącego stanu infrastruktury rowerowej w gminie, wraz z określeniem: rodzaju infrastruktury rowerowej, stanu nawierzchni, oceny jakościowej, w odniesieniu do dokumentu pn: "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uwarunkowań terenowo-wysokościowych.

b) koncepcję tras rowerowych wraz z propozycją wycieczek tj.:
• analizę źródeł i celów podróży rowerowych na obszarze gminy, wraz z opisem atrakcji turystycznych, przyrodniczych i historycznych w pobliżu istniejących i planowanych tras;

• analizę dokumentów strategicznych i planistycznych (miejscowe plany w przebiegu planowanych tras rowerowych) obowiązujących na terenie gminy w zakresie infrastruktury rowerowej;

• wyznaczenie przebiegów głównych tras rowerowych, tras alternatywnych, tras łącznikowych o charakterze komunikacyjnym oraz tras rekreacyjnych i turystycznych wraz z opisem możliwych do zastosowania rodzajów infrastruktury rowerowej, z uwzględnieniem odcinków przeznaczonych do modernizacji, rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz budowy nowej infrastruktury rowerowej;

• przedstawienie najważniejszych rekomendacji w zakresie wymagań technicznych dla projektowania infrastruktury rowerowej na terenie gminy Bobrowniki,

• uzgodnienie styków (połączeń) planowanych tras rowerowych
z gminami sąsiadującymi,

• uzyskanie opinii dla przedstawionej koncepcji od zarządzającego drogami i ruchem na obszarze gminy oraz lasów państwowych;

• wskazanie możliwych do realizacji obiektów inżynierskich w docelowym układzie głównych tras rowerowych;

• wyznaczenie parkingów Bike and Ride na obszarze gminy;

• określenie pierwszego etapu realizacji koncepcji;

• opracowanie koncepcji sposobu oznakowania tras rowerowych na terenie gminy Bobrowniki;

• wyznaczenie przebiegów wycieczek rowerowych na terenie gminy.

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.