Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin

Edukacja poprzez zieloną przestrzeń w Rogoźniku

27.07.2023 Gmina Bobrowniki otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Edukacja poprzez zieloną przestrzeń”

28.12.2023 r. Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek podpisała umowę z Wykonawcą zadania. Głównym założeniem inwestycyjnym jest utworzenie terenu zieleni przy Hali Sportowo-Widowiskowej „Lux” w Rogoźniku przy ul. Ogrodowej 11. 

 

 

 

Układ kompozycyjny zieleni jest wpasowany w krajobraz oraz dostosowany do nowoczesnego budynku jakim jest Lux hala widowiskowo- sportowa. Zastosowano w nim linie, które dzielą teren na mniejsze „sale”. Rozmieszczenie roślin nie jest przypadkowe, stanowią one przedłużenie linii kompozycyjnej. Głównym kryterium decydującym o doborze zarówno drzew, krzewów, jak i traw było oddziaływanie roślin na zmysły: wzroku, węchu, smaku, dotyku i słuchu. Rośliny dobrano również pod kątem wymagań klimatycznych, glebowych i słonecznych. Dobierając roślinność zwrócono uwagę, aby była bezpieczna dla dzieci. Nie stosowano gatunków roślin z trującymi owocami czy liśćmi, celowo wybrano kilka nasadzeń posiadających kolce lub ciernie, które mogą wzbudzać zainteresowanie dzieci i stymulować zmysł dotyku. Liczne trawy zaproponowane przed wejściem zestawiono kolorystycznie i zwrócono uwagę, aby poszczególne gatunki roślin pobudzały zmysły. W koncepcji zaproponowano nawierzchnię w formie kamiennego dywanu, pozostawiono istniejące nawierzchnie z kostki betonowej w takich miejscach jak chodniki stanowiące ciąg komunikacji pieszej do budynku. Powiązano je z nowymi nawierzchniami tak, aby spójnie i harmonijnie komponowały się z roślinnością i zaproponowaną małą architekturą.

Opis grup adresatów zadania

Adresatami tej inwestycji będą wszyscy mieszkańcy Gminy Bobrowniki oraz terenów ościennych a w szczególności dzieci w wieku szkolnym. LUX hala widowiskowo-sportowa jest obiektem gdzie prowadzone są różne zajęcia, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Towarzyszące zagospodarowanie terenu działki będzie miejscem spotkań dla lokalnej społeczności i nie tylko. Nowo utworzona przestrzeń umożliwi podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zwiększy rozwój sensoryczny dla najmłodszej grupy społecznej.

 

 


Zakładane cele zadania i sposoby ich realizacji:

Główna idea koncepcji projektowej polega na stworzeniu pól przestrzennych o tematyce sensorycznej i edukacyjnej. Przebywanie w ogrodzie przynosi wiele korzyści, zwłaszcza zdrowotnych, ale równie ważne są: pobudzanie sprawności ruchowej, wyczulenie na kolory czy zapachy, potęgowanie ciekawości czy rozwój zmysłu obserwacji. Pozytywne oddziaływanie potęgują walory wychowawcze pracy w ogrodzie, która sprzyja kształtowaniu postaw proekologicznych, uczy działania grupowego, planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialności za podjęte zadania, systematyczności. Czynności ogrodnicze wymagają brania odpowiedzialności za własne decyzje i powierzone zadania szacowania szans i zagrożeń, podejmowania decyzji. Obcowanie z przyrodą jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a zieleń przy obiektach użyteczności publicznej najczęściej odwiedzanych stwarza możliwości poznawcze, jak również wpływa na wszechstronny rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Konieczne jest popularyzowanie idei ogrodów sensoryczno-edukacyjnych, ponieważ nauka poprzez zabawę może być z powodzeniem realizowana w ich otoczeniu.

 


Zaprezentowana koncepcja jest przykładem możliwości ożywienia przestrzeni ogrodowej, uporządkowania jej i nadania cennych form, które pozwalają na zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej. Zadaniem małej architektury w projektowanym ogrodzie sensoryczno-edukacyjnym jest dostarczenie użytkownikom, obok zieleni i nawierzchni, różnorodnych bodźców oraz możliwości nauki i zabawy.

Jednocześnie ma ona ułatwić nauczycielom i pracownikom dydaktycznym realizację zajęć edukacyjnych. W ogólnym zarysie są to grupy elementów małej architektury, które służą:

  • odpoczynkowi i relaksowi, głównie ławki;
  • zdobywaniu wiedzy o przyrodzie, np. wiatromierz czy stacja pogody;
  • wykonywaniu doświadczeń w ogrodzie, np. warzywnik;
  • utrzymaniu czystości wokół placówek, jak kosze na śmieci.

 


Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Wzmocni się ogólna kondycja istniejącego drzewostanu. Podniesie się ranga terenu, a zatem i standard szaty roślinnej. W wyniku projektowanych zmian znacznie zwiększy się masa biologiczna terenu poprzez dodanie projektowanych krzewów i roślin wieloletnich. Stosunkowo duża ilość projektowanych gatunków wpłynie korzystnie na bioróżnorodność terenu.

 

 

Zakres działań na terenie opracowania zakłada następujące założenia:

  • zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne fragmentu terenu Hali Widowiskowo- Sportowej „Lux” od strony ulicy Fabrycznej z uwagi na jej udział w otoczeniu oraz znaczenie;

− uporządkowanie i ujednolicenie przestrzeni na podstawie projektu zagospodarowania,

− stworzenie unikalnej przestrzeni, która wzbogaci krajobraz, jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność regionu;

− wykorzystanie ekologicznych rozwiązań mających na celu poprawę retencji wody opadowej,

− stworzenie przestrzeni publicznej terenu zieleni wraz z bazą edukacyjną służącą dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów m.in. przez postawienie tablic edukacyjnych o warunkach przyrodniczych gm. Bobrowniki, tabliczek informacyjnych o ekologicznych materiałach (przykładowy wygląd tablic został przedstawiony poniżej), stworzenie bogatej ścieżki sensorycznej, również dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku, ustawienie wiatrowskazu, stacji pogody oraz postawienie ogólnodostępnego warzywnika, zapewnienie poprawy motoryki małej oraz dużej podczas przebywania na obszarze opracowania;

− stworzenie alei drzew o charakterze reprezentacyjnym;

− stworzenie ciągu komunikacyjnego z nawierzchni przepuszczalnej, która nie wymaga konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega tworzeniu się kałuż, gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody opadowej i roztopowej do gruntu. Umożliwia również swobodny przepływ powietrza i wody do układu korzennego drzew i pasaży roślinnych oraz jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy, nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody i powietrza, rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni publicznej, umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej przestrzeni.

− zaprojektowanie miejsc wypoczynkowych i elementów małej architektury wpasowujących się w otoczenie; w postaci ławek parkowych;

− tworzenie nowoczesnego i naturalistycznego układu wnętrz krajobrazowych

zachęcających do spacerowania; spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu;

− zaproponowanie nasadzeń roślin: 

  •  różnorodnych gatunkowo w trosce o bioróżnorodność - odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne i niewymarzające zimą - o charakterze naturalistycznym, uspokajającym i relaksującym.

 

 

 Szczegółowy opis, dokumentacja, informacje z przeprowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

 


https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,147337,e5c160fed70f0df34d43bda0de257970.html

 


Poniżej przedstawiona zostaje dokumentacja fotograficzna z trwającej inwestycji, pojawiająca się cyklicznie w trakcie postępu prac.

 

Wartość inwestycji: 349 125,91 zł


Dofinansowania:

 

     

 

Artykuł przygotowany został przez:
Magdalenę Gajdzik
Zastępcę Kierownika
Referatu Inwestycji i Rozwoju

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.