Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
Powróć do: OZE

OZE 2023

„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki”

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie do OZE w budynkach jednorodzinnych.

Wszystko dzięki unijnemu wsparciu projektu, dla wspólnego wniosku trzech gmin: Bobrownik, Świerklańca oraz Tarnowskich Gór. Dofinansowanie wyniesie 109 milionów złotych, a całkowita wartość tego wyczekiwanego przez mieszkańców projektu to 128,5 mln zł.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do realizacji nasz wspólny wniosek a konkurencja była ogromna. O dofinansowanie dla swoich mieszkańców starały się praktycznie wszystkie śląskie gminy więc tym bardziej cieszy, że okazaliśmy się skuteczni. 

W samej gminie Bobrowniki w ramach projektu powstanie około 338 instalacji. Przypomnimy: 85% dofinansowanie udzielane będzie na zakup i montaż instalacji OZE znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki w postaci:

1) instalacji fotowoltaicznej (moduły fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,

2) instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,

3) powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

4) powietrznej pompy do c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,

5)kotła na biomasę (pellet) przeznaczonego do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania,

6) kotła na biomasę (pellet) przeznaczonego do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z magazynem energii (buforem) do magazynowania produkowanej energii cieplnej,

7) magazynu energii elektrycznej dla nowych lub istniejących instalacji fotowoltaicznych do magazynowania produkowanej energii elektrycznej.

Prawie wszystkie wnioski, które składane i weryfikowane były w ubiegłym roku, przewidują  instalację dwóch, a nawet trzech takich urządzeń.

Ponadto planujemy realizację kampanii edukacyjnej w zakresie OZE a uczestnicy projektu otrzymają również kompostowniki, drzewa bądź zbiorniki na deszczówkę.

Dodatkowo przypominamy, że w wyniku ogłoszonego naboru uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki” trwającego od 18 maja do 12 czerwca 2023 roku, do Kancelarii Urzędu Gminy Bobrowniki wpłynęły łącznie 474 deklaracje. Ocenie merytorycznej podlegały 442 deklaracje. Na liście podstawowej znajduje się 116 deklaracji, 326 deklaracji znajduje się na liście rezerwowej. W tym miejscu dziękujemy mieszkańcom za duże zainteresowanie projektem i wiarę w nasze możliwości.

Podpisywanie umów z mieszkańcami planuje się na III kwartał 2024, wkrótce potem powinny być możliwe prace instalatorskie.

O szczegółach będziemy Państwa informowali na bieżąco drogą mailową z adresu mailowego: oze@bobrowniki.pl


Drogi Mieszkańcu, Uczestniku projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki”

 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazał informację, że termin rozstrzygnięcia naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23 uległ zmianie z IV kwartału 2023 r. na I kwartał 2024 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Nabór. Poniżej przestawiamy listę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru.

 

LISTA WNIOSKÓW ROZSTRZYGNIĘCIA NABORU FESL.10.06-IZ.01-010/23

 


Dodatkowo, przypominamy, że miejsce na liście podstawowej nie gwarantuje nikomu otrzymania środków dofinansowania na montaż instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. Gmina Bobrowniki dopiero po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania poinformuje o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Realizacja inwestycji przez Uczestnika projektu będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Gminą Bobrowniki. Uczestnicy projektu zapisani na listę rezerwową, wezmą udział w Projekcie tylko w przypadku rezygnacji Uczestników projektu z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie

 

Zastępca Kierownika
Referatu Inwestycji i Rozwoju
Magdalena Gajdzik


Wyniki naboru uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki”.

W wyniku ogłoszonego naboru uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki” trwającego od 18 maja do 12 czerwca 2023 roku, do Kancelarii Urzędu Gminy Bobrowniki, wpłynęły łącznie 474 deklaracje.

Ocenie merytorycznej podlegały 442 deklaracje. Na liście podstawowej znajduje się 116 deklaracji, 326 deklaracji znajduje się na liście rezerwowej. Pozostałe 32 deklaracje zostały odrzucone z powodu nie spełnienia warunków formalnych wniosku.

Lista podstawowa, rezerwowa z numerami referencyjnymi oraz lista wniosków odrzuconych znajduje się w załącznikach poniżej.

Wszyscy Mieszkańcy biorący udział w naborze, otrzymali na wskazane w deklaracji adresy mailowe informacje o nadanych numerach referencyjnych złożonych deklaracji.

Przypominamy, że miejsce na liście podstawowej nie gwarantuje nikomu otrzymania środków dofinansowania na montaż instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. Gmina Bobrowniki jeszcze w lipcu złoży do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie na realizację Projektu. Dopiero po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania, Urząd Gminy Bobrowniki poinformuje o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Realizacja inwestycji przez Uczestnika projektu będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Gminą Bobrowniki. Uczestnicy projektu zapisani na listę rezerwową, wezmą udział w Projekcie tylko w przypadku rezygnacji Uczestników projektu z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Uczestnikowi projektu przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny. Odwołanie w formie zgodnej z zapisami § 12 ust. 6. Regulaminu należy składać do 3 dni od upublicznienia listy. Gmina Bobrowniki rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych. 

 

W przypadku jakichkolwiek Państwa pytań, pracownicy merytoryczni są  dostępni pod nr telefonu:32 287 78 83, 32 287 78 87, 32 287 78 88 wew. 59 lub 21, 667-000-070.

załączniki: 

 1. lista podstawowa 
 2. lista rezerwowa 
 3. lista odrzuconych
 4. lista rezygnacji 

 


Szanowni Uczestnicy projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki” !

Informujemy, że zostały do wszystkich Państwa z adresu mailowego: oze@bobrowniki.pl wysłane wiadomości zawierające nadany nr referencyjny

Kolejno będą wysyłane informacje dot. oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku w związku z tym prosimy o cykliczne sprawdzanie wskazanej skrzynki e-mail. 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie i Podręczniku Grantobiorcy, wszelkie informacje a także terminowe wezwania do uzupełnienia odbywać się będą przez cały okres realizacji w/w projektu poprzez skrzynkę mailową, która
w deklaracji wskazana była jako obligatoryjna. W przypadku braku otrzymania jakiejkolwiek informacji z naszej strony do dnia dzisiejszego tj. 14.07.2023 r., prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym dostępnym pod nr telefonu:32 287 78 83, 32 287 78 87, 32 287 78 88 wew. 59 lub 21.

 


 

Nabór wniosków zakończył się 12 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00!

ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

INSTRUKCJA WYPISYWANIA WNIOSKU 

W projekcie pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki” będzie można otrzymać grant – 85 % zwrotu kosztów – m.in. na instalacje fotowoltaiczne, solarne z buforem, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę, magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. 

NABÓR

Nabór wniosków rozpoczyna się od godziny 7.00 dnia 18 maja i trwał będzie do godziny 16.00 dnia 12 czerwca 2023 r.

WAŻNE! Wcześniej i później przesłane wnioski nie będą brane pod uwagę.

Wnioski można składać w wersji:

 • PAPIEROWEJ: Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych (w przypadku kopii dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej tj. pokój nr 13 na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek i czwartek od godz. 7:00 do 16:00, wtorek oraz środa od godz 07:00 do 15:00, piątek od godz 07:00 do godz 13:00).

 • W WERSJI ELEKTRONICZNEJ poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Bobrowniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę /GminaBobrowniki/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl .

UWAGA! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność, funkcjonalność czy działanie. Urząd Gminy Bobrowniki nie ma wpływu na jego działanie.

Wszystkie dokumenty naborowe można znaleźć tutaj

 

 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 • Maksymalny poziom dofinansowania 85 %,
 • Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 169 mln zł,
 • Orientacyjny termin zakończenia postępowania: IV kwartał 2023 roku.

 

NA CZYM POLEGA PROJEKT GRANTOWY?

Realizacja inwestycji odbywa się po podpisaniu umowy powierzenia grantu.

Mieszkaniec sam wybiera wykonawcę zgodnie z Regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez Gminę Bobrowniki (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert. Mieszkaniec i wykonawca współpracują z inspektorem nadzoru (operatorem projektu) wybranym przez Gminę. Mieszkaniec płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie Gminy Bobrowniki. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe)
i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

NA CO PRZEZNAZONE BĘDĄ GRANTY?

Granty będą przeznaczone na:

 • instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – 5 000 zł /kWp, do 50 tys. zł,
 • instalację solarną z buforem (magazynem energii cieplnej) – 20 tys. zł,
 • powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – 45 tys. zł,
 • powietrzną pompę do c.w.u. – 17 tys. zł,
 • kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – 25 tys. zł,
 • kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – 28 tys. zł,
 • magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – 35 tys. zł,
 • system zarządzania energią – 2 tys. zł.

 

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

20 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śl.
18 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.  – nabór deklaracji udziału w projekcie
lipiec 2023 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
IV kwartał 2023 r. - I kwartał 2024 r. – rozstrzygnięcie naboru wniosków, dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania
II kwartał 2024 r. – podpisywanie umów o powierzenie grantu (i formalności z tym związane, m.in. weryfikacje techniczne budynków)
II-III kwartał 2024 r. – realizacja projektów przez Grantobiorców
IV kwartał 2024 r. – zakończenie realizacji projektu, w tym dokonanie wszelkich płatności
w ramach inwestycji

Zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu działań. 

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru oraz dokumenty znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

OZE : Dokumenty do naboru

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobrowniki

18 maja od godziny 7:00 rusza nabór deklaracji udziału w projekcie „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki”. Nabór potrwa do 12.06.2023 r. do godziny 16:00. Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty wymagane w naborze. 

Nabór_OZE_2023 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został udostępniony Podręcznik dla Grantobiorcy dla projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki”, w którym znajdziecie Państwo dokumenty zgłoszeniowe, które należy złożyć w naborze:

Podręcznik i regulamin : https://bip-api.bobrowniki.pl/api/attachments/2472

 

Dokumenty zgłoszeniowe, które należy złożyć w terminie naboru (t.j. od 18.05.2023 r. od godziny 7:00 do 02.06.2023 r. do godziny 13:00):

Deklaracja udziału: https://bip-api.bobrowniki.pl/api/attachments/2473

Ankieta doboru instalacji : https://bip-api.bobrowniki.pl/api/attachments/2398

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) : https://bip-api.bobrowniki.pl/api/attachments/2394

Edytowalne wersje dokumentów w załącznikach poniżej. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane!
Proszę zwrócić na to uwagę przy dokumentach składanych elektronicznie. 

 

 

 


 

Aktualności:

 28 - 07 - 2023  Wyniki naboru OZE

14 - 07 - 2023  Informacja dla uczestników OZE 2023

25 - 05 - 2023 Zmiana terminu 

16 - 05 - 2023 Instrukcja do deklaracji

15 - 05 - 2023 OZE w skrócie

12 - 05 - 2023 Dokumenty do pobrania

04 - 05 - 2023 Ogłoszenie o nowym naborze OZE 2023

Pliki do pobrania:

Podręcznik OZE
Format: pdf, 533.56 kB
Załącznik 2 - Ankieta PDF
Format: pdf, 325.73 kB
Załącznik 3 - Pełnomocnictwo PDF
Format: pdf, 43.91 kB
Edytowalny Załącznik 1 - Deklaracja
Format: docx, 35.09 kB
Edytowalny Załącznik 2 - Ankieta
Format: docx, 15.74 kB
Edytowalny Załącznik 3 - Pełnomocnictwo
Format: docx, 12.37 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.