UG Bobrowniki
Powróć do: Dla Mieszkańca

PONE

Finał kolejnej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki pn. "PONE VIII etap"

Zakończono realizację programu PONE VIII etap (2023 r.)

W dniu 17 listopada 2023 r. odebrano ostatnie urządzenia grzewcze zamontowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – PONE VIII etap.

W ramach programu mieszkańcy mogli uzyskać do 7 500,00 zł na wymianę swoich starych (ok 10 letnich) kotłów węglowych na kotły gazowe lub kotły zasilane pelletem drzewnym.

Przewidywana liczba inwestycji do realizacji wynosiła 19. W ramach programu złożono 23 wnioski z czego 1 wniosek został odrzucony. Zgodnie z regulaminem, ze względu liczbę wniosków odbyło się publiczne losowanie w wyniku którego ustalono listę rankingową określającą kolejność uczestnictwa w programie. Z 22 wniosków 19 znalazło się na liście podstawowej a 3 wnioski na liście rezerwowej. Ostatecznie dzięki, wygenerowanym w trakcie realizacji programu, oszczędnościom zrealizowano łącznie 20 inwestycji. W ramach programu zamontowano 19 kotłów gazowych i 1 kocioł na pellet drzewny.

Całkowity koszt realizacji programu wynosi 341 829,00 zł. Łączna kwota dotacji wyniosła 143 151,25 zł z czego 142 500,00 zł Gmina uzyskała z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach. Środki z GZM uzyskano w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2023 r.


.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobrowniki,


26 lipca od godziny 7:00 rusza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VIII etap. Nabór potrwa do 18.08.2023 r. do godziny 13:00.

Regulamin programu, wzór wniosku oraz załączników znajdziecie Państwo w uchwale w załączniku (poniżej tekstu).

Kompletne dokumenty należy składać w Kancelarii w pokoju numer 13 na pierwszym piętrze.

 


Kilka przydatnych informacji:

  • odbiór końcowy zadania modernizacyjnego polegającego na likwidacji starego źródła ogrzewania i zamontowanie nowego źródła ciepła (gazowy kocioł kondensacyjny lub wysokosprawny kocioł na pellet) musi się odbyć przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy nie później niż 17.11.2023 r.;
  • wszyscy Współwłaściciele budynku muszą udzielić Pełnomocnictwa osobie składającej wniosek (wzór Pełnomocnictwa w załączniku poniżej);
  • do składanego wniosku należy dostarczyć zdjęcia pieca, który podlega likwidacji (jeśli jest tabliczka znamionowa to należy takie zdjęcie również dołączyć);
  • W przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc będzie miało miejsce losowanie.

Pliki do pobrania: