UG Bobrowniki
Powróć do: Dla Mieszkańca

Załatw sprawę przez Internet

eUsługi Urzędu Gminy Bobrowniki - Portal Mieszkańca herb   
 
 
1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, jest opublikowana w systemie ePUAP.
 
Adres skrytki ePUAP:  /GminaBobrowniki/SkrytkaESP
 

 
Wnioski elektroniczne do Urzędu Gminy Bobrowniki (wypełnij i wyślij on-line) TUTAJ
Wszystkie sprawy, które można załatwić przez internet w Urzędzie Gminy Bobrowniki TUTAJ 

 
2. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • XLS, XSLX, ODS
  • GIF, TIF, JPG, PNG

 
3. Konto użytkownika. 
Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Profil zaufany zakładamy na ePUAP tutaj a potwierdzić możemy w Urzędzie Gminy Bobrowniki więcej tutaj.

4. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj.

Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego (np. w Urzędzie Gminy Bobrowniki w godzinach pracy urzędu).
 
 W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 

logoooooo