MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą odpowiednio:

  • 24,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 72,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Powyższe wynika z realizacji Uchwały Nr XVI/160/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/304/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zawiadomienia o zmianie stawki oraz blankiety wpłat wysłane zostaną w połowie stycznia. Ponadto informujemy, że indywidualne numery rachunków bankowych do regulowania opłaty nie uległy zmianie.

 

Informacja dotycząca segregacji śmieci.

 


data: 2020-01-09

Gmina Bobrowniki