MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Kompostuj. Zapłacisz mniej

Kwota za odbiór śmieci w 2021 roku uległa zmianie. Gmina Bobrowniki w październiku ogłosiła przetarg dotyczący odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z Konopisk, opiewa ona na kwotę 3 289 500 zł.

 

 

 

Podczas listopadowej sesji Rada Gminy Bobrowniki podjęła uchwałę określającą wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W uchwale wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu, na który składają się:

  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, 
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
  • obsługa administracyjna systemu, 
  • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rada Gminy, podejmując uchwałę, zobowiązana była do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami. Żeby kwota wpływów z tytułu opłaty wystarczyła na pokrycie wszystkich kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadzie „samofinansowania”, określono następujące stawki:

 

  • 35 zł za odbiór odpadów komunalnych w przypadku segregacji,
  • 105 zł w przypadku odbioru odpadów niesegregowanych.

Mniej zapłacimy, gdy będziemy kompostować

Jeśli zadeklarujemy kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, to możemy liczyć na zmniejszenie stawki o 7 zł, czyli zapłacimy nie 35 zł, tylko 28 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Gospodarowanie domem i ogrodem wiąże się z nagromadzeniem dużej ilości bioodpadów. Nie wyrzucajmy ich bezmyślnie, lecz wykorzystajmy do wykonania darmowego nawozu. Własny kompost jest najlepszym produktem wzbogacającym glebę w materię organiczną. Kompostowanie przyniesie nam również wymierne koszty. Dzięki niemu nie tylko wzbogacimy glebę w próchnicę czy sprawimy, że będzie ona przewiewna i pulchna, ale również zapłacimy mniej za śmieci. W ogrodzie najwięcej bioodpadów produkujemy podczas koszenia trawników. Wielu ekologów namawia do zrezygnowania z bujnych, równo przystrzyżonych trawników na rzecz kwietnych łąk. Takie działanie pozwala na ograniczenie poboru wody z gleby. Ponadto kwitnące łąki wymagają dużo mniej pielęgnacji. Kosi się je dwa razy w roku, a ich bioróżnorodność wpływa na cały ekosystem.A co, jeśli chcemy posiadać ładny zielony pas trawy? Tu z pomocą przychodzi nam mulczowanie, czyli koszenie z rozdrabnianiem pokosu. Większość współczesnych kosiarek posiada tę funkcję – to ekologiczny sposób na pielęgnację trawnika. Posiekana trawa zostaje rozsypana na trawniku i ulega rozkładowi, co czyni z niej naturalny nawóz. Taki typ koszenia zmniejsza parowanie wody z gleby oraz spowalnia wzrost chwastów. Niestety mulczowanie wymaga od nas regularności – trawnik powinien być koszony co kilka dni. Musimy również zachować umiar, tak aby uniknąć tworzenia się tzw. filcu na powierzchni trawy. Pamiętajmy też, że przy mulczowaniu ścina się tylko młode i delikatne źdźbła, które łatwo ulegają biodegradacji. Jeżeli nie kosimy regularnie, to możemy wykorzystać ściętą darń do ściółkowania rabat kwiatowych, drzew i krzewów. W tym miejscu należy pamiętać, że skoszona trawa w 2/3 zawiera wodę. Rozłożona ściółka z darni nawodni nasze uprawy, a podczas rozkładu dostarczy glebie materię organiczną.

 

Więcej za brak segregacji

Znowelizowana tzw. ustawa śmieciowa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) weszła w życie 6 września 2019 roku. W myśl znowelizowanych przepisów, osoby, które nie segregują, zapłacą za wywóz śmieci od dwóch do czterech razy więcej niż osoby segregujące. Tak wysoka opłata ma pełnić funkcję straszaka i zmotywować Polaków do segregowania odpadów. To z kolei ma wpłynąć na osiągnięcie w najbliższym roku wymaganych poziomów recyklingu, które w 2022 roku będą wynosić 50%.

 

UWAGA! WAŻNE!

Aby osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i odzysku odpadów, prowadzone będą kontrole pojemników z odpadami. W przypadku złej kategoryzacji odpadów, na koszach pojawią się naklejki informujące o nieprawidłowo przeprowadzonej segregacji. Trzy naklejki skutkować będą wydaniem decyzji o zmianie deklaracji na zagospodarowanie odpadów komunalnych na niesegregowane. Pojemniki z odpadami sprawdzać będą pracownicy firmy odpowiedzialnej za odbiór nieczystości oraz urzędnicy z gminy Bobrowniki. Pracownicy urzędu prowadzić będą również ewidencję pojemników z nieprawidłowo przeprowadzoną segregacją.

 

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. wprowadzenie kompostowania), należy złożyć nową deklarację w terminie do 14 dni, od momentu kiedy nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym dokonano zmiany.

 

Nowy wzór deklaracji -->>KLIKNIJ TUTAJ<<-- wysyłany jest wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostępny również będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8.

 

 

 

 


data: 2021-01-08

Gmina Bobrowniki