MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Komunikat odnośnie odbioru odpadów komunalnych

Informacje rozpowszechniane przez pracowników firmy STRACH nie mają żadnego odzwierciedlenia w przepisach prawa obowiązujących na terenie gminy Bobrowniki. Podstawowy akt prawny, tj. regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, mówi o minimalnej liczbie worków/pojemników, w jaką ma wyposażyć nieruchomość mieszkaniec, natomiast w żaden sposób nie określa limitu ilości oddawanych odpadów (z pominięciem odpadów remontowo-budowlanych). W związku z powyższym prosimy o przekazywanie wszystkich informacji o nieprawidłowościach w sposobie świadczenia usług przez firmę, w celu wyciągnięcia stosownych konsekwencji. (ps)

data: 2021-04-08

Gmina Bobrowniki