MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Odbiór BIO

Odbiór i transport odpadów typu BIO od mieszkańców Gminy Bobrowniki do punktu PSZOK w ramach indywidualnych zleceń wynikających z ilości przekraczających przyznane limity:

1) Pakiet podstawowy – 50 zł (netto)

( w tym kurs do klienta, odbiór max 5 worków, załadunek, kurs powrotny i wyładunek w punkcie docelowym – PSZOK )

 

2) Pakiet rozszerzony - 50 zł (netto) + 10 zł (netto)/szt. za każdy dodatkowy worek powyżej 5szt.

( w tym kurs do klienta, odbiór max 30 worków, załadunek, kurs powrotny i wyładunek w punkcie docelowym – PSZOK )

 

3) Pakiet indywidualny – 300 zł (netto) + 5 zł (netto)/szt. za każdy dodatkowy worek powyżej 30 szt.

( w tym kurs do klienta, odbiór max 60 worków, załadunek, kurs powrotny i wyładunek w punkcie docelowym – PSZOK )

 

  1. Umowy na odbiór, załadunek i transport odpadów typu BIO od mieszkańców gminy Bobrowniki do punktu PSZOK (ilości przekraczających przyznane limity) będą zawierane indywidualnie.
  2. Worki zbierane będą spod nieruchomości w ściśle określonych terminach po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu przez mieszkańca w Urzędzie Gminy.
  3. Usługa będzie realizowana każdorazowo na podstawie zestawienia odbiorców, którzy zadeklarują odbiór wraz z konkretną ilością worków, otrzymanych z urzędu gminy.
  4. Transport odpadów BIO, odbywać się będzie wyłącznie w workach koloru brązowego (opisanego), tylko i wyłącznie od mieszkańców posiadających przedmiotową umowę. Worki wydawane będą w PSZO-ku.
  5. Podstawa do wystawienia faktury VAT dla mieszkańca gminy Bobrowniki za odbiór, załadunek i transport odpadów typu BIO odbywać się będzie na podstawie zestawienia, który zostanie złożony na koniec miesiąca do Aquaplus przez urząd gminy, protokół będzie podstawą zrealizowania usługi.

 

 

 


data: 2022-06-23

Gmina Bobrowniki