MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Konferencja ''Kładka nad Brynicą''

 

 

KONFERENCJA „KŁADKA NAD BRYNICĄ”

 

14 lipca, godz. 16.00 – Amfiteatr w Rogoźniku

 

 

 

O PROJEKCIE I KONFERENCJI

Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty” to projekt realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji w ramach Programu Wpierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu:

Rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,

  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,

  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

Celem projektu „Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty” jest rozwinięcie kompetencji społecznych, osobistych i obywatelskich, a także wzrost wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionów Śląska i Zagłębia wśród mieszkańców Bobrownik, Ożarowic, Radzionkowa oraz Wojkowic, co zostanie osiągnięte do 31.07.2022r.

Projekt trwa od 13.05.2021r. do 31.07.2022r. W projekcie uczestniczyło 200 mieszkańców powiatów będzińskiego i tarnogórskiego z Gminy Bobrowniki, Gminy Ożarowice, Radzionkowa oraz Wojkowic. Zdecydowaną większość uczestników stanowili seniorzy.

W tym czasie uczestnicy projektu wzięli udział w:

  • warsztatach „dziennikarskich”- tj. zajęciach z kreatywnego pisania lub w warsztatach korektorskich; wśród uczestników wyłoniliśmy kolegium redaktorskie gazetki społeczności lokalnej, którą współtworzyli sami uczestnicy; gazetka ,,Wspólnota. Forum obywatelskie ŚUL” wydawana była kwartalnie oraz kolportowana na terenie Gmin: Bobrowniki, Ożarowice, Radzionków i Wojkowice; „Wspólnotę” można przeczytać na stronie projektu www.forum-obywatelskie.pl oraz pobrać w wersji PDF;

 

  • warsztatach stacjonarnych z zakresu partycypacji społecznej dla liderów środowiska lokalnego pt. „Potyczki z codziennością”- razem z liderami wspólnot lokalnych przeprowadzone zostały badania indywidualnych i grupowych strategii zaradczych mieszkańców: Wojkowice, Radzionków oraz sołectw wiejskich: Bobrowniki, Ożarowice dotkniętych skutkami transformacji; uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą lokalnym liderom na skuteczniejsze oddziaływanie na współmieszkańców oraz planowanie i podejmowanie efektywnych działań na rzecz rozwoju własnych wspólnot;

 

  • warsztatach z dialogu obywatelskiego oraz integracji społecznej;

 

 

  • debatach publicznych w formie ,,pikników obywatelskich”- odbyły się 4 realizacje debat społecznych z udziałem przedstawicieli samorządów: Wojkowic, Radzionkowa, gmin: Bobrowniki i Ożarowice.

 

Przed naszymi uczestnikami została już tylko konferencja regionalna pt.: ,,Kładka nad Brynicą”, która odbędzie się 14 lipca br w Amfiteatrze w Rogoźniku. Konferencja będzie dotyczyła dialogu międzykulturowego obecnego w przestrzeni pogranicza Zagłębia i Śląska w ujęciu historycznym, ale także z perspektywy współczesnych przemian, o czym opowie nasz gość prof. dr hab. Dariusz Nawrot- polski historyk, profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego oraz dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali ludowi twórcy kultury Śląska i Zagłębia oraz przedstawiciele amatorskich ruchów artystycznych z tych regionów. Odbędzie się pokaz talentów artystów-amatorów należących do stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior, stowarzyszenia „POWER” Senior i Klubu Senior Plus z Wojkowic, a także grupy malarskiej Impasto oraz Zespołu Ossianie. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac utalentowanych twórców lokalnych, czerpiących z bogatego dziedzictwa kultury Śląska i Zagłębia, którą otworzy wykład na temat kultury regionu prof. dr hab. Krzysztofa Gajdki- doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego; literaturoznawcy i medioznawcy, a także pasjonata regionalnej kultury, historyka śląskiej prasy i zagłębiowskiego harcerstwa. Konferencję zakończy muzyczny podwieczorek na scenie amfiteatru.

 

 

.

 


data: 2022-07-13

Gmina Bobrowniki