MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Nabór PONE VII

Ogłoszenie naboru uzupełniającego wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki- VII etap


Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza od dnia 08. 08. 2022 r. do dnia 19. 08. 2022 r. nabór wniosków w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap VII.
W ramach dotacji Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak niewięcej niż 7000zł na zabudowę wysokosprawnego kotła na pellet lub kotła gazowego kondensacyjnego.
Warunkiem uzyskania dotacji na zabudowę kotła gazowego jest posiadanie przyłącza gazowego na posesji, na której znajduje się budynek, w którym planowana jest wymiana źródła.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bobrowniki w pok. nr 13 lub drogą pocztową, bądź przez
Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Wnioski złożone wwyznaczonym terminie będą rozpatrywane do wyczerpania limitu.

 

Druki wniosku oraz niezbędnej dokumentacji są dostępne TUTAJ na stronie internetowej Gminy Bobrowniki oraz w Urzędzie Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8, Bobrowniki 42-583, pok.nr 6.


data: 2022-08-04

Gmina Bobrowniki